Responsive Image Gallery

งานไหว้ครูสาธุการ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมงานไหว้ครูสาธุการ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมเพลงสาธุการ (เพลงหน้าพาทย์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ณ ห้องดนตรีไทย อโศก อาคาร 5 โรงเรียนจิตรลดา เพื่อให้นักเรียนผู้รับการถ่ายทอด ได้ผ่านการไหว้ครูตามจารีตประเพณีทางดนตรีไทย อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการต่อเพลง เกิดสิริมงคลแก่นักเรียน

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>