Responsive Image Gallery

ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ตัวแทนคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ไปถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ วันพุธที่ 30​ พ.ค. 2561 ณ​ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>