Responsive Image Gallery

อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ (AED) แผนกแพทย์ในพระองค์ 904 กองแพทย์สวนจิตรลดา และจิตอาสา สังกัดสถาบันเวชศาสตร์ การบินกองทัพอากาศ ให้การอบรมแก่ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนจิตรลดา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>