Responsive Image Gallery

ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนจิตรลดา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23 – 29 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนจิตรลดา จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ โรงเรียนจิตรลดาได้ร่วมปรึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆของจีน เพื่อพัฒนาห้องเรียนขงจื่อและความร่วมมือของสองประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ( HANBAN )มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเมืองหางโจว เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจากบริษัท LENOVO โรงพยาบาลนานาชาติมหาวิทยาลัยปักกิ่งและบริษัท PEKING UNIVERSITY FOUNDER GROUP อีกด้วย

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>