Responsive Image Gallery

กีฬาสัมพันธ์จิตรลดา-สาธิตละอออุทิศ ครั้งที่11 ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับอนุบาล ได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จิตรลดา-สาธิตละอออุทิศ ครั้งที่ 11 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกีฬาวิ่งผลัดม้าก้านกล้วย วิ่งผลัด3ขา วิ่งผลัดกระสอบและชักเย่อ โดยครั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้นักเรียนได้แสดง ความสามารถทางด้านกีฬาตามที่ตนเองถนัด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการทำงานเป็นกลุ่ม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>