Responsive Image Gallery

โรงเรียนจิตรลดารับมอบรางวัลเกียรติยศโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด ระดับชั้น ม.6นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา และ นางสาวกนกพร จรินทร์รัตนากร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติยศโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนโอเน็ตสูงสุด ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559