Responsive Image Gallery

จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 8ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สายวิชานาฏศิลป์ได้มีการจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชน และได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งยังทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และภาคภูมิใจในความป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>