Responsive Image Gallery

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินไปทางทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช) และเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก การทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้นักเรียนได้เข้ากราบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย