Responsive Image Gallery

ด.ช. อาชวรรถ ชินวสุสิน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ด.ช. อาชวรรถ ชินวสุสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 โดย ด.ช. อาชวรรถ ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561