Responsive Image Gallery

การแข่งขันกีฬาแชร์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยโรงเรียนจิตรลดาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยสมาคมแชร์บอลแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 -25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 จังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษา ทีม B รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และระดับประถมศึกษา ทีม A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง