Responsive Image Gallery

จิตอาสาทำขนมเค้กกล้วยหอมพระราชทานวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ครูและข้าราชบริพารโรงเรียนจิตรลดา เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำขนมเค้กกล้วยหอมพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ ครัววัดราชประดิษฐ์จากแป้งสาลีไข่ไก่และกล้วยหอม
พวกเราพร้อมรวมใจในหน้าที่
จิตอาสาปรุงรสด้วยยินดี
เค้กกล้วยหอมขนมที่พระราชทาน
เหงื่อทุกหยดรินรดด้วยมุ่งมั่น
สองมือนั้นเร่งปั่นไม่หวั่นไหว
อบขนมกลิ่นหอมอร่อยไกล
เราตั้งใจพร้อมถวายด้วยยินดี
เร่งรีบแยกจัดแจกบรรจุกล่อง
อบร้อนต้องให้เย็นเป็นใช้ได้
ขนมร้อนต้องให้เห็นด้วยน้ำใจ
เราคนไทยรู้รักสามัคคี
ในวันนี้สังคมพร้อมช่วยเหลือ
ใจเราเกื้อกูลหนุนเป็นทุนให้
จิตอาสาพร้อมพรักประจักษ์ชัย
งามน้ำใจงามจริงทุกสิ่งเอยครูนัยนา อุทรักษ์ โรงเรียนจิตรลดา
ประพันธ์
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐