Responsive Image Gallery

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2560 ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ"เส้นทางสายไหมใหม่ โครงการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งศตวรรษที่ 21"ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก MR.ZHOU GAOYU เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหราชอาณาจักรไทย และ DR.HAN XI ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเยี่ยมชมค่ายดังกล่าวด้วย