นักเรียนจิตรลดาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณสนามหลวง

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image