CD-ESMSข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเสี่ยงการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเรื่องการขอรับเอกสารหลักฐานการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรโดยแบ่งเป็นช่วงและจำกัดจำนวนการเข้าขอรับเอกสารต่อวัน ดังต่อไปนี้

ช่วงเช้า เวลา 09:00 - 12:00
ช่วงบ่าย เวลา 13:00 - 16:00

สามารถรับเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ใน วันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสาร คลิก
  • ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเอกสาร คลิก

เลื่อนการรับสมุดรายงานผลการเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเดินทางออกนอกบ้าน ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเลื่อนการรับสมุดรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนมารับ ในวันเปิดภาคการศึกษา 2563 และนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ Online
Download!

เลื่อนการซ้อมรับพระราชทานรางวัล และงานวันปิดภาคการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเดินทางออกนอกบ้าน ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเลื่อนการซ้อมรับพระราชทานรางวัล และงานวันปิดภาคการศึกษาออกไป โดยตามกำหนดเดิม คือ ระดับอนุบาล วันที่ 23 , 26-27 มีนาคม 2563 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 งานวันปิดภาคการศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2563 ส่วนกำหนดวันงานปิดภาคการศึกษาจะเป็นวันใด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง s

ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวก ในกรณีนักเรียนและบุคลากรได้รับอุบัติเหตุและจำเป็นต้องรับข้อมูลเท่านั้น
เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล

เข้าสู่ระบบ / loginผู้ใช้งานปัจจุบัน : 21  
สถิติผู้เข้าชม : 21,176