Responsive Image Gallery

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา - เหมียนหยางในระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินธร เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 28 คน ได้เดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา - เหมียนหยาง ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนจิตรลดา