No title
No title

  

 

 
 

Username :

 

Password :

 
 
   ประวัติโรงเรียน
   พระบรมราโชบาย
   แผนพัฒนาโรงเรียน
   ปรัชญาโรงเรียน
   เป้าหมาย
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  แผนภูมิผู้บริหาร
 

 

 

 

No title
 

 
  นักเรียน รร.จิตรลดา บำเพ็ญประโยชน์ ภายในชุมชนใกล้เคียง
     
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ช่วยงานวันเลี้ยงคนพิการ ทุกปีที่สวนอัมพร
  

No title

 

   

โรงเรียน จิตรลดามัธยม

 

 
 

 

 ประกาศผลแผนการเรียนของนักเรียน ม. 3

  มีข่าวสาร 0 รายการ >> ..ข่าวสารทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน

 

  มีกิจกรรม 213 รายการ >> ..ชมกิจกรรมทั้งหมด..    
ภาพกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้อ่าน

กีฬาประเพณี สาธิตจุฬาฯ - จิตรลดา ครั้งที่ 40 โรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมกีฬาประเพณี สาธิตจุฬาฯ - จิตรลดา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 40 และโรงเรียนจิตรลดาเป็นเจ้าภาพ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 โรงเรียน มีทั้งกิจกรรมสันทนาการ การแสดงเชียร์ และ การแข่งขันฟุตบอล โดยครั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาชนะ 1-0 1367

กิจกรรม งานจิตรลดาวิชาการ โรงเรียนจิตรลดา จัดงานจิตรลดาวิชาการ ในวันที่ 7-9 มกราคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน ในวันที่ 7 มกราคม 2557 ด้วย ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก การจัดแสดงป้ายนิเทศผลงานทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 261

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาตลอดในทุกๆปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งฝึกให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และสีที่ได้ทั้งถ้วยกีฬาและถ้วยเชียร์ คือสีชมพู 286

กิจกรรมประกวดร้องเพลง โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงโดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแข่งร้องเพลง "เทพของไทย" และการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งร้องเพลง "ร่มพระบารมี" ผลการแข่งขัน ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.2/3 และชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.6/2 258

ประกวดและตัดสินการจัดบอร์ดวันพ่อ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดวันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้นักเรียนแต่ละห้องเลือกหัวข้อเองตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในพระราชดำริ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินคือ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา ความสวยงาม ความประหยัด ความคิดสรา้งสรรค์ 194

ให้กำลังใจโค้ชซิโก้ โค้ชซิโก้ "เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง" โค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดช้างศึก ที่ชนะเลิศฟุตบอลถ้วย Suzuki Aff Cup มาเล่าถึงประสบการณ์ในการพาทีมคว้าแชมป์ในปีนี้ รวมถึงยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำลังใจสู่นักกีฬาทุกคนด้วยความซาบซึ้ง ในการนี้ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ได้มอบพระและการ์ดอวยพร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโค้ชซิโก้ต่อไป 203

กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ฝ่ากิจการนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนจิตรลดา โดยในกิจกรรมมีการบรรเลงดนตรีไทยและรำถวายพระพรโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา รวมทั้งนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 197

กิจกรรมโครงการจิตรลดา-เวสลี (Chitralada School - Wesley College) งานวิเทศสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนจิตรลดากับ Wesley College เมือง เมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย โดยปีการศึกษานี้ คณะครูและนักเรียนจาก Wesley College เดินทางมาเรียนและทำกิจกรรมที่โรงเรียนจิตรลดาระหว่างวันที่ 29 พ.ย-21ธ.ค 2557 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการเป็นครอบครัวที่ให้การรับรองดูแล 263

กิจกรรม ช่างสิบหมู่ วันอังคารที่ 18 พ.ย. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) นำระดับมัธยมศึกษานำนักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านศิลปะไทย" ณ ห้องประชุม สโมสรข้าราชบริพาร 197

กิจกรรมประกวดเชียร์ชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดเชียร์ชั้น ในวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เป็นกิจกรรมที่จัดมาตลอดทุกปีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยในปีการศึกษานี้ ชั้นที่ชนะการประกวดเชียร์ชั้นคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 794

 

  มีข่าวสารประกาศ 65 รายการ >> ..ประกาศทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน
1 23 มี.ค.58 [09:50] รับสมัครครูสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 91
2 4 มี.ค.58 [16:58] รับสมัครครูสอนภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 262
3 18 ก.ค.57 [13:23] รับสมัครครูสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 602
4 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 1870
5 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 1154

 

No title
 

     
   
     
 
ปาร์ตี้ค็อกเทล 2557กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการงานอาชีพไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งในงานนี้ผู้ปกครองได้รับเชิญมาร่วมงานเพื่อประเมินผลงานของนักเรียนด้วย
 
     
   
No title