No title
No title

  

 

 
 

Username :

 

Password :

 
 
   ประวัติโรงเรียน
   พระบรมราโชบาย
   แผนพัฒนาโรงเรียน
   ปรัชญาโรงเรียน
   เป้าหมาย
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  แผนภูมิผู้บริหาร
 

 

 

 

No title
 

 
  นักเรียน รร.จิตรลดา บำเพ็ญประโยชน์ ภายในชุมชนใกล้เคียง
     
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ช่วยงานวันเลี้ยงคนพิการ ทุกปีที่สวนอัมพร
  

No title

 

   

โรงเรียน จิตรลดามัธยม

 

 
 

 

  ประกาศผลแผนการเรียนของนักเรียน ม. 3  

  มีข่าวสาร 0 รายการ >> ..ข่าวสารทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน

 

  มีกิจกรรม 177 รายการ >> ..ชมกิจกรรมทั้งหมด..    
ภาพกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้อ่าน

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น เพื่อเตรียมถวายเทียนจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมหล่อเทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก 77

กิจกรรมโตไปไม่โกง Youth Power ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรม โตไปไม่โกง Youth Power จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 โรงเรียน 92

ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัด “ค่ายพิธีกรรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8” ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมี อ.ดร. ปอรรัชม์ ยอดเณร และ ผศ. ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร 97

วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาไปวางพวงมาลาถวายราขสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 ที่วัดสุทัศน์เทพวนาราม 68

ค่าย English Movie Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายวิชาภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปเข้าค่าย English Movie Camp ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม Golden Gold เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 124

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยม โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษา จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพรักและความกตัญญูต่อครู ซึ่งในปีนี้มีการประกวดพานไหว้ครูด้วยมีทั้งประเภทพานสวยงามและประเภทความคิดสรา้งสรรค์ และมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก 188

โรงเรียนจิตรลดาทำอาหารกล่องมอบให้ทหารหาญ โรงเรียนได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปมอบให้ทหารหาญของชาติ โดยมีทั้งคณะครู นักเรียน และ พนักงานต่างช่วยกันบรรจุอาหารกล่อง อย่างวันนี้ 17 มิถุนายน 2557 ครูและนักเรียนชั้น ม. 4/2 อาสามาบรรจุอาหารกล่องโดยพร้อมเพรียง 139

โรงเรียนจิตรลดาลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และ Mr.Xie Shangguo อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจิตรลดา (สายสามัญ) กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ โดยมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ได้ลงนามเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 96

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะครู นักเรียน และนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หน้าอาคารรัฐสภา 156

นักเรียนม.6 ทัศนศึกษางาน "ศิลป์แผ่นดิน" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา "งานศิลป์แผ่นดิน" ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งอภิเศกดุสิต วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 166

 

  มีข่าวสารประกาศ 58 รายการ >> ..ประกาศทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน
1 18 ก.ค.57 [13:35] รับสมัครพนักงานขับรถจำนวน 1อัตรา ด่วน! 25
2 18 ก.ค.57 [13:23] รับสมัครครูสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 27
3 2 มิ.ย.57 [14:40] รับสมัครครูดนตรีไทย เครื่องสาย"ซอด้วง" ด่วน!! 431
4 30 พ.ค.57 [09:29] รับสมัครพนักงาน ระดับประถมศึกษา ด่วน!! 421
5 17 พ.ค.57 [11:29] รับสมัครครูระดับประถมศึกษา หลายอัตรา ด่วน!! 2715
6 17 พ.ค.57 [10:22] รับสมัครนักโภชนาการ 1 อัตรา ด่วน 175
7 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 1293
8 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 557

 

No title
 

     
   
     
 
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมร้องเพลง "เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ" เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57
 
     
   
No title