No title
No title

  

 

 
 

Username :

 

Password :

 
 
   ประวัติโรงเรียน
   พระบรมราโชบาย
   แผนพัฒนาโรงเรียน
   ปรัชญาโรงเรียน
   เป้าหมาย
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  แผนภูมิผู้บริหาร
 

 

 

 

No title
 

 
  นักเรียน รร.จิตรลดา บำเพ็ญประโยชน์ ภายในชุมชนใกล้เคียง
     
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ช่วยงานวันเลี้ยงคนพิการ ทุกปีที่สวนอัมพร
  

No title

 

   

โรงเรียน จิตรลดามัธยม

 
 

 

  ประกาศผลแผนการเรียนของนักเรียน ม. 3  

  มีข่าวสาร 0 รายการ >> ..ข่าวสารทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน

 

  มีกิจกรรม 198 รายการ >> ..ชมกิจกรรมทั้งหมด..    
ภาพกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้อ่าน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 67

โรงเรียนจิตรลดาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล คณะครู นักเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศริริราช ในวันที่ 24 กันยายน 2557 134

นางสาวณัฐสุภา แก้วหิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวณัฐสุภา แก้วหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนววิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเงินรางวัล 50,000 บาท ในการแข่งขัน บทความประกอบภาพ ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “สุขพอที่พ่อให้” จัดโดยสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ทำเนียบองคมนตรี ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือบทความประกอบภาพ เรื่อง“เสียงเล็ก ๆ จากก้อนดิน” 207

กิจกรรมค่าย "The 7 Habits for Teen" ฝ่ายแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมค่าย "The 7 Habits for Teen" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน โดยในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปีเพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 194

กิจกรรมรักการอ่าน ปี 2557 กิจกรรม "รักการอ่าน" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เยาวชน ในปีนี้จัดขึ้นในชื่อ "เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน ซึ่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น บูธกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก, การขับร้องเพลง, กิจกรรมสอยดาวความรู้, กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทักษะภาษาไทย, ร้านหนังสือ ฯลฯ 219

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล รายการลูกช้างคัพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล รายการลูกช้างคัพ จัดโดยศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง เมื่อวันที 23-24 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 260

งานแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสเชิงบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายวิชาภาษาฝรั่งเศส นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสเชิงบูรณาการ.ในวันพุธที่27สิงหาคม.ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย.การแข่งขันบทสนทนาฝรั่งเศสได้ที่1.คือนายสรวิศ.รุ่งรุจี.ม.5/3 น.ส.พิชชาภา ศาลิคุปต.ม.6/3และน.ส.พิชญา.ยศไกร.ม.6/3 226

นางสาวกมลธร พรมผลิน ชนะเลิศการแข่งขัน EF Global Teen Scholarship 2014 Speech Contest กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายวิชาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน EF Global Teen Scholarship 2014 Speech Contest จัดโดย EF Education First เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ผลการแข่งขัน นางสาวกมลธร พรหมผลิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมที่พักเพื่อไปทัศนศึกษาที่เมือง Torquay ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2557 285

นักเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายในการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นักเรียนสายวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนจิตรลดาได้รางวัลชนะะเลิศการวาดภาพระบายสีน้ำ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 235

นักเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันภาษาไทย "เกมปลูกปัญญาภาษาพาสนุก" นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันภาษาไทย "เกมปลูกปัญญาภาษาพาสนุก" จัดโดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในงาน "กิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง - วัฒนาวิทยาลัย" 21 สิงหาคม 2557 ได้แก่นางสาววณัชภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา นางสาวอรชพร สุนทร และ นางสาวพิชญายศไกร นักเรียนชั้น ม.6 252

 

  มีข่าวสารประกาศ 62 รายการ >> ..ประกาศทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน
1 18 ก.ค.57 [13:35] รับสมัครพนักงานขับรถจำนวน 1อัตรา ด่วน! 255
2 18 ก.ค.57 [13:23] รับสมัครครูสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 287
3 2 มิ.ย.57 [14:40] รับสมัครครูดนตรีไทย เครื่องสาย"ซอด้วง" ด่วน!! 659
4 30 พ.ค.57 [09:29] รับสมัครพนักงาน ระดับประถมศึกษา ด่วน!! 807
5 17 พ.ค.57 [11:29] รับสมัครครูระดับประถมศึกษา หลายอัตรา ด่วน!! 3321
6 17 พ.ค.57 [10:22] รับสมัครนักโภชนาการ 1 อัตรา ด่วน 392
7 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 1582
8 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 841

 

No title
 

     
   
     
   
     
   
No title