No title
No title

  

 

 
 

Username :

 

Password :

 
 
   ประวัติโรงเรียน
   พระบรมราโชบาย
   แผนพัฒนาโรงเรียน
   ปรัชญาโรงเรียน
   เป้าหมาย
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  แผนภูมิผู้บริหาร
 

 

 

 

No title
 

 
  นักเรียน รร.จิตรลดา บำเพ็ญประโยชน์ ภายในชุมชนใกล้เคียง
     
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ช่วยงานวันเลี้ยงคนพิการ ทุกปีที่สวนอัมพร
  

No title

 

   

โรงเรียน จิตรลดามัธยม

 
 

 

  ประกาศผลแผนการเรียนของนักเรียน ม. 3  

  มีข่าวสาร 0 รายการ >> ..ข่าวสารทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน

 

  มีกิจกรรม 186 รายการ >> ..ชมกิจกรรมทั้งหมด..    
ภาพกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้อ่าน

กิจกรรมบูรณาการวันแม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายกว่า 40 ซุ้มกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมตลอดทั้งวัน 99

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจิตรลดาระดับมัธยม จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โดยคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นประธาน ในกิจกรรมมีการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย การอ่านบทถวายพระพร และ รำถวายพระพร โดยนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา รวมทั้งมีการนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 105

กิจกรรม รายการพี่พบน้อง ปีการศึกษา 2557 งานแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม รายการพี่พบน้องในวัน อังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยในปีนี้ได้เชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า 3 คน คือ นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต จิตรลดา รุ่น 24 , นายกวิน ศิรินาวิน จิตรลดารุ่น 29 (นักร้องนำ วง Bedroom Audio) และ นางสาวจารุพร ลิมปิชาติ จิตรลดารุ่น 42 (นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติ ได้เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ) มาพูดคุยและพบปะน้อง ๆ และยังเชิญศิษย์ที่เพิ่งจบเมื่อปีการศึกษา 2556 (จิตรลดารุ่น 44 ) อีกหลายคนเพื่อมาแนะแนวทางให้น้อง ๆ ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 94

กิจกรรมวันเเม่ วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมวันเเม่โดยแสดงผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดเเข่งขัยทำภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความผูกพันธ์ของแม่ลูก ณ ศาลาผกาภิรมย์ 113

นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพประกอบบทร้อยกรอง นางสาวณัฐติกา มหาดำรงค์กุล นางสาวณีร สุวรรณมาศ และนางสาวนภัสสร สุนทรนนท์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันวาดภาพประกอบบทร้อยกรอง ประเภททีม ในงาน "ภาษาไทยใต้ร่มพระบารมี" ในวันภาษาไทยไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 จัดโดยสำนักส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 115

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจิตรลดา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 28กรกฎาคม2557 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 97

อบรมเรื่อง"การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์" ครูกนกพร จรินทร์รัตนากร และครูวรินทร ตนุวงษ์วิวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้ารับการอบรม เรื่อง "การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์" วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และคณะ เป็นวิทยากร 88

นักเรียนจากสาธารณรัฐเกาหลีมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนจิตรลดา วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนจิตรลดา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตรลดา-โปชอน โดยได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจิตรลดาจัดให้รวมทั้งได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างดีจากโรงเรียนจิตรลดา 126

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตปักกิ่งมาโครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 12-27 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตปักกิ่ง ประเทศจีน มาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาและสาธิตปักกิ่งได้ทำ MOU ร่วมกัน โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตปักกิ่งได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย และ ได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนจิตรลดาเป็นอย่างดี 116

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น เพื่อเตรียมถวายเทียนจำนำพรรษาในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมหล่อเทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก 172

 

  มีข่าวสารประกาศ 59 รายการ >> ..ประกาศทั้งหมด..    
ลำดับ วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว/ประกาศ ผู้อ่าน
1 13 ส.ค.57 [17:40] คุณแม่ตอบ E-card ม.1 ปี 2557 358
2 18 ก.ค.57 [13:35] รับสมัครพนักงานขับรถจำนวน 1อัตรา ด่วน! 112
3 18 ก.ค.57 [13:23] รับสมัครครูสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 130
4 2 มิ.ย.57 [14:40] รับสมัครครูดนตรีไทย เครื่องสาย"ซอด้วง" ด่วน!! 506
5 30 พ.ค.57 [09:29] รับสมัครพนักงาน ระดับประถมศึกษา ด่วน!! 548
6 17 พ.ค.57 [11:29] รับสมัครครูระดับประถมศึกษา หลายอัตรา ด่วน!! 2926
7 17 พ.ค.57 [10:22] รับสมัครนักโภชนาการ 1 อัตรา ด่วน 257
8 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 1398
9 18 ก.ค.57 [13:22] รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 667

 

No title
 

     
   
     
 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล และรำถวายพระพรโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
   
No title